kwiecień 17

Beskidzkie wodospady i kaskady wodne

Wodospady i kaskady na dopływach potoku Pachniączka 351 0 Wodospad „Przy młynie” – Iwla 836 0 Wodospad Magurski 848 0 Kaskady wodne na dopływach potoku Wołosiec 801 0 Wodospady Wołosiec 854 1 Kaskady wodne na dopływie Bielcza 1053 0 POWRÓT DO GALERII

Beskidzkie osuwiska i kamieniołomy

Kamieniołom Magurycz Duży 201 0 Lodospady Rudawka Rymanowska 944 0 Kamieniołomy nad Kamieniem Jaśliskim 982 0 Osuwisko Kilanowska Góra 798 0 Osuwisko Magurycz Duży 1240 0 POWRÓT DO GALERII
październik 14

Beskidzkie jeziora osuwiskowe

Jezioro osuwiskowe pod Kamieniem Jaśliskim 1122 0 Jezioro osuwiskowe pod Cergową 1454 0 Jezioro osuwiskowe pod Maślaną Górą 1106 0 Jeziora osuwiskowe pod Maguryczem Dużym 808 0 Jezioro osuwiskowe w Radocynie 1683 1 POWRÓT DO GALERII

Beskidzkie stare cmentarze

Czystogarb – cmentarz 410 1 Osławica – cmentarz 309 0 Łupków – cmentarz 370 0 Wisłok Górny – cmentarz 330 0 Wola Wyżna – cmentarz 361 0 Jasiel – cmentarz 373 0 Zdynia – cmentarz 341 0 Ropki – cmentarz 374 0 Czeremcha – cmentarz 726 0 Regietów Wyżny – cmentarz (I) 676 0 Bartne – cmentarz 684 0 Ropica Górna – cmentarz 764 0 Lipowiec – cmentarz 978 0 Lipna – cmentarz 885 0 Nieznajowa – cmentarz 1076 0 Radocyna – cmentarz 1083 0 Długie – cmentarz 1085 0 Czarne – cmentarz 975 0 Świerzowa Ruska – cmentarz 1093 0 Rozstajne – cmentarz 986 0 POWRÓT DO GALERII

Beskidzkie szczyty

Tokarnia 446 0 Wysokie 706 0 Lackowa 697 0 Cergowa 1047 0 Baranie 1035 0 Busov 1051 0 Góra Jaworze 992 0 Stebnicka Magura 1113 0 Maślana Góra 1208 0 Góra Grzywacka 887 0 POWRÓT DO GALERII

Beskidzkie osobliwości przyrody

Osobliwości skalne okolic Mrukowej 332 0 Rezerwat Kornuty 489 0 Osobliwości skalne Folusza 820 0 Osobliwości skalne masywu Kornuta (Dragaszów) 1062 1 POWRÓT DO GALERII

Szymbark

Szymbark POWRÓT DO GALERII