Wysowskie szczyty

Wysota 253 0 Jaworzynka 290 0 Lackowa 327 0 Kozie Żebro 653 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 440 0 Okolice Glinika 389 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 866 0 Działka 2 804 0 Działka 3 885 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 743 0 cyl-wysowa-cmen-2 714 0 POWRÓT