Wysowskie szczyty

Wysota 206 0 Jaworzynka 252 0 Lackowa 291 0 Kozie Żebro 615 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 395 0 Okolice Glinika 355 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 820 0 Działka 2 761 0 Działka 3 835 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 676 0 cyl-wysowa-cmen-2 677 0 POWRÓT