O górach
Cerkwie
886
Klimkówka
1012
Gorlice
959
Wysowa
750