O górach

Cmentarz w JaśliskachInskrypcja:

ŚMIERĆ ŻOŁNIERSKA JEST ŚWIĘTA
I WSZELKI NAKAZ NIENAWIŚCI MAŻE.
CZY BRATEM BYŁ, CZY TEŻ WROGIEM,
NIECH NIKT NIE PAMIĘTA,
JEDNAKĄ CZEŚĆ I MIŁOŚĆ
WINNIŚMY IM W DARZE.


Pochowanych:
525 żołnierzy Austro-Węgierskich i Rosyjskich