O górach

Cmentarz na Jasielniku (705m n.p.m.)

Pochowani:
Żołnierze Austro-Węgierscy i Rosyjscy
Brak informacji o liczbie pochowanych