O górach

Cmentarz nad Osławicą (środkowy)

Pochowani:
Prawdopodobnie żołnierze Austro-Węgierscy i Rosyjscy
Brak informacji o liczbie pochowanych