O górach

Cmentarz w Dukli (II wojna światowa)

Inskrypcje:

CHWAŁA BOHATEROM ARMII RADZIECKIEJ I CZECHOSŁOWACKIEJ
POLEGŁYM W 1944 ROKU W OKOLICACH DUKLI
W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM 
CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM I PARTYZANTOM POLSKIM POLEGŁYM W WALCE Z FASZYZMEM W LATACH 1939-1945 
SPOŁECZEŃSTWO WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO

Pochowanych:
Około 10.tys żołnierzy radzieckich i czechosłowackich