O górach

Cmentarz w Gorlicach (II wojna światowa)

Inskrypcje:

POLEGŁYM W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM
W LATACH 1939-1945 
ŻOŁNIERZOM ARMII RADZIECKIEJ, POLSKIEJ I PARTYZANTOM
W 25 ROCZNICĘ WYZWOLENIA

W 50 ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939
POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO
W HOŁDZIE SPOŁECZEŃSTWO GORLICKIE

POLEGŁYM W BOJU O POLSKĘ
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 
ŻOŁNIERZOM ARMII POLSKIEJ I ARMII RADZIECKIEJ 
PARTYZANTOM W DOWÓD WIECZNEJ PAMIĘCI

Pochowanych:
290 żołnierzy, partyzantów polskich i radzieckich