O górach

Cmentarz w Jaśliskach

Inskrypcja:

ŚMIERĆ ŻOŁNIERSKA JEST ŚWIĘTA
I WSZELKI NAKAZ NIENAWIŚCI MAŻE.
CZY BRATEM BYŁ, CZY TEŻ WROGIEM,
NIECH NIKT NIE PAMIĘTA,>
JEDNAKĄ CZEŚĆ I MIŁOŚĆ
WINNIŚMY IM W DARZE.

Pochowanych:
525 żołnierzy Austro-Węgierskich i Rosyjskich