O górach

Rohacz Płaczliwy 2125 m n.p.m.

Aby wyświetlić panoramę, kliknij w przycisk: