O górach

Dzwonnica w Regietowie Wyżnym
Wybudowana w 2007r. jako pamiątka po wysiedlonych mieszkańcach