O górach

Cmentarz nr 11 WOLA CIEKLIŃSKA (Zima 2018)

Inskrypcje:

WYRUSZYLIŚMY NA BÓJ A ZNALEŹLIŚMY POKÓJ

OTO WSPANIAŁY LOS WOJOWNIKA,
POZBYWAJĄC SIĘ WŁASNEGO JA,
CAŁKOWICIE ODDAJĄC SIĘ OGÓŁOWI,
W ŚMIERCI UPATRZYŁ NAJSZCZYTNIEJSZĄ NAGRODĘ.

Pochowanych:
22 żołnierzy Austro-Węgierskich
48 żołnierzy Niemieckich
44 żołnierzy Rosyjskich