O górach

Cmentarz nr 144 KRÓLOWA POLSKA

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
32 żołnierzy Austro-Węgierskich
7 żołnierzy Rosyjskich

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie kompilacji materiałów archiwalnych.