O górach

Cmentarz nr 22 JASŁO

Inskrypcja:

BIEDA NIBELUNGÓW STWORZYŁA SIŁĘ NIBELUNGÓW,
ŚMIERĆ WIERNYCH BOHATERÓW UCZYNIŁA CUD,
SMOK, KTÓRY USIDLA NAS NIENAWIŚCIĄ LEŻY ROZBITY.
POKÓJ STAJE SIĘ NA NOWO PANEM ŚWIATA.

Pochowanych:
79 żołnierzy Austro-Węgierskich
41 żołnierzy Niemieckich
555 żołnierzy Rosyjskich
1 żołnierz Serbski
2 cywilów
1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej