O górach

Cmentarz nr 244 NAROŻNIKI

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
70 żołnierzy Austro-Węgierskich
6 żołnierzy Niemieckich
21 żołnierzy Rosyjskich

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie innych dokumentów źródłowych i badań terenowych. Dane niepełne.