O górach

Cmentarz nr 246 RADGOSZCZ

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
4 żołnierzy Austro-Węgierskich
114 żołnierzy Niemieckich
25 żołnierzy Rosyjskich

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie innych dokumentów źródłowych i badań terenowych. Dane niepełne.