O górach

Cmentarz nr 249 BOLESŁAW

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
10 żołnierzy Austro-Węgierskich
10 żołnierzy Rosyjskich
1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie innych dokumentów źródłowych i badań terenowych.