O górach

Cmentarz nr 251 UJŚCIE JEZUICKIE

Inskrypcja:

KIEDYŚ Z KRWAWEGO POSIEWU UŚMIERCAJĄCEJ WOJNY,
WZEJDZIE DLA WSTRZĄŚNIĘTEGO ŚWIATA STULECIE SZCZĘŚCIA.

Pochowanych:
275 żołnierzy Austro-Węgierskich
77 żołnierzy Rosyjskich

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie innych dokumentów źródłowych i badań terenowych.