O górach

Cmentarz nr 258 BISKUPICE RADŁOWSKIE

Inskrypcja:

WSPÓLNA NAM MYŚL I TĘSKNOTA,
DO ŚMIERCI GNAŁO NAS ZWYCIĘSTWO.

JAK JUTRZENKA ZWIASTUJE RANNE SŁOŃCE,
TAK W DNIU ZWYCIĘSTWA NAPRZECIW PŁYNĄŁ Z RAN NASZYCH PURPUROWY POTOK KRWI.

Pochowanych:
329 żołnierzy Austro-Węgierskich
17 żołnierzy Niemieckich
48 żołnierzy Rosyjskich
8 żołnierzy o nieustalonej przynależności armijnej

Wykaz pochowanych zachował się niekompletny.
Dane częściowo uzupełniono na podst. innych dokumentów źródłowych i badań terenowych. Dane niepełne.