O górach

Cmentarz nr 301 ŻEGOCINA

Inskrypcja (obecnie nie istnieje):

POD STRAŻĄ TEGO DOMU BOŻEGO SPOCZYWA
81 WOJOWNIKÓW WIERNIE SPRZYMIERZONYCH ARMII
AUSTRO-WĘGIER I RZESZY NIEMIECKIEJ

Pochowanych:
13 żołnierzy Austro-Węgierskich
67 żołnierzy Niemieckich
8 żołnierzy Rosyjskich
1 żołnierz Bułgarski