O górach

Cmentarz nr 358 LASKOWA

Inskrypcja:

ŚMIERĆ NAS WORAŁA W ZIEMIĘ,
TERAZ ZBIERAJCIE ŻNIWO

Pochowanych:
43 żołnierzy Austro-Węgierskich
53 żołnierzy Rosyjskich

Wykaz pochowanych nie zachował się.
Dane odtworzono na podstawie innych dokumentów źródłowych i badań terenowych. Dane niepełne.