O górach

Cmentarz nr 57 UŚCIE GORLICKIE (d. Uście Ruskie)

Inskrypcja:

Nieczytelna

Pochowanych:
46 żołnierzy Austro-Węgierskich
13 żołnierzy Rosyjskich