O górach

Cmentarz nr 6 KREMPNA

Inskrypcja:

WALCZYLIŚMY PIERŚ W PIERŚ,
ZMARTWYCHWSTANIEMY RAMIĘ W RAMIĘ

W PAMIĘCI, MIŁOŚCI, BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE
POKOJU ŻYJE NASZA ŚMIERĆ

Pochowanych:
53 żołnierzy Austro-Węgierskich
33 żołnierzy Rosyjskich
34 żołnierzy o nieustalonej przynależności armijnej