O górach

Zdjęcie archiwalne z okresu międzywojennego, w zbiorach gorlickiego Muzeum Regionalnego PTTK (autor nieznany)

Cmentarz nr 60 Magura