O górach

Cmentarz nr 7 DESZNICA

Inskrypcje:

MOCNO OKRZEPŁY LUD
Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZDOBI WIEŃCAMI CHWAŁY
GROBY SWYCH ZWYCIĘSKICH SYNÓW

GDY BROŃ WYPADŁA WAM Z RĄK
BRAĆMI STALIŚCIE SIĘ ZWYCIĘZCÓW
ZGODNIE UTULIŁA WAS ŚMIERĆ
NA TYM SKRAWKU POŚWIĘCONEJ ZIEMI

Pochowanych:
32 żołnierzy Austro-Węgierskich
2 żołnierzy Niemieckich
39 żołnierzy Rosyjskich