O górach

Cmentarz nr 84 BEDNARKA (Zima 2018)

Inskrypcje:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
13 żołnierzy Niemieckich
14 żołnierzy Rosyjskich