Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 1151 0 ba-cmentarz-002 806 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 797 0 ba-cigielka-002 863 0 ba-cigielka-003 761 0 ba-cigielka-004 766 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 778 0 ba-glinik-002 798 0 ba-glinik-003 713 0 ba-glinik-004 878 0