Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 1105 0 ba-cmentarz-002 771 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 761 0 ba-cigielka-002 820 0 ba-cigielka-003 731 0 ba-cigielka-004 727 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 748 0 ba-glinik-002 766 0 ba-glinik-003 677 0 ba-glinik-004 847 0