Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 919 0 ba-cmentarz-002 730 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 723 0 ba-cigielka-002 780 0 ba-cigielka-003 693 0 ba-cigielka-004 684 0

Granica

Granica za górą Jawor

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 707 0 ba-glinik-002 723 0 ba-glinik-003 640 0 ba-glinik-004 810 0