Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 2124 0 ba-cmentarz-002 1346 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 1414 0 ba-cigielka-002 1391 0 ba-cigielka-003 1265 0 ba-cigielka-004 1664 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 1978 0 ba-glinik-002 1324 0 ba-glinik-003 1200 0 ba-glinik-004 1755 0