Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 1176 0 ba-cmentarz-002 822 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 812 0 ba-cigielka-002 880 0 ba-cigielka-003 776 0 ba-cigielka-004 782 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 791 0 ba-glinik-002 818 0 ba-glinik-003 731 0 ba-glinik-004 894 0