Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 1724 0 ba-cmentarz-002 1113 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 1131 0 ba-cigielka-002 1189 0 ba-cigielka-003 1082 0 ba-cigielka-004 1344 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 1542 0 ba-glinik-002 1127 0 ba-glinik-003 1017 0 ba-glinik-004 1473 0