Pasmo graniczne

Marzec 2012 - Maj 2005

Cmentarz parafialny

ba-cmentarz-001 1852 0 ba-cmentarz-002 1171 0

Busov

Marzec 2012 - Maj 2011

Z Cigielki

ba-cigielka-001 1204 0 ba-cigielka-002 1245 0 ba-cigielka-003 1141 0 ba-cigielka-004 1489 0

Sanatorium Glinik

ba-glinik-001 1726 0 ba-glinik-002 1189 0 ba-glinik-003 1071 0 ba-glinik-004 1589 0