O górach

Nr 123 ŁUŻNA - PUSTKIInskrypcja wewnątrz kaplicy (nieistniejąca):

NIE LĘKAJCIE SIĘ SĄDU SWEGO PANA
WY, Z WIEŃCEM ZWYCIĘZCY NA SKRONI I PORZUĆCIE BOJAŹŃ WSZELKĄ
BOWIEM WYSOKO CENI PAN ŚMIERĆ
WIERNYCH ŻOŁNIERZY


Inskrypcja nad drzwiami kaplicy (nieistniejąca):

WIECZNEJ PAMIĘCI
POLEGŁYCH BOHATERÓW,
KTÓRZY W ZMAGANIACH O TO LEŚNE WZGÓRZE
DLA CHWAŁY DROGIEJ OJCZYZNY SZLI NA ŚMIERĆ


Inskrypcja nieznanych poległych:

W ŻYCIU ROZDZIELENI -
ŚMIERCIĄ POŁĄCZENI -
NIKT NIE ZNA ICH IMIENIA
PRZYJACIELE I WROGOWIE.
KIM BYLI, CO ZNACZYLI,
ZGASŁO, MINĘŁO
JEDNO POZOSTAŁO PEWNE:
ICH WIERNOŚĆ !


Pochowanych:
912 żołnierzy Austro-Węgierskich
65 żołnierzy Niemieckich
227 żołnierzy Rosyjskich