O górach

Cmentarz nr 123 ŁUŻNA-PUSTKI (Zachody Słońca)

Inskrypcja wewnątrz kaplicy (nieistniejąca):

NIE LĘKAJCE SIĘ SĄDU SWEGO PANA
WY, Z WIEŃCEM ZWYCIĘZCY NA SKRONI
I PORZUĆCIE BOJAŹŃ WSZELKĄ
BOWIEM WYSOKO CENI PAN ŚMIERĆ
WIERNYCH ŻOŁNIERZY

Inskrypcja nad drzwiami kaplicy (nieistniejąca):

WIECZNEJ PAMIĘCI
POLEGŁYCH BOHATERÓW,
KTÓRZY W ZMAGANIACH O TO LEŚNE WZGÓRZE
DLA CHWAŁY DROGIEJ OJCZYZNY SZLI NA ŚMIERĆ

Inskrypcja nieznanych poległych:

W ŻYCIU ROZDZIELENI -
ŚMIERCIĄ POŁĄCZENI -
NIKT NIE ZNA ICH IMIENIA
PRZYJACIELE I WROGOWIE.
KIM BYLI, CO ZNACZYLI,
ZGASŁO, MINĘŁO
JEDNO POZOSTAŁO PEWNE:
ICH WIERNOŚĆ !

 

Pochowanych:
912 żołnierzy Austro-Węgierskich
65 żołnierzy Niemieckich
227 żołnierzy Rosyjskich