O górach

Cmentarz nr 126 FLORYNKA

Inskrypcja:

CHWAŁA BOHATEROM

Pochowanych:
87 żołnierzy Austro-Węgierskich
15 żołnierzy Rosyjskich