100-lecie OSP w Wysowej

14 sierpnia 2021r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysowej Zdroju obchodziła swoje 100-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczysty apel, podczas którego odsłonięto pamiątkową tablicę, a samą jednostkę uhonorowano Złotym Znakiem Związku OSP RP. Ponadto zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia.

 

Jednostka ochotniczej straży pożarnej w Wysowej powstała latem 1921r. Jej założycielem i pierwszym komendantem był Józef Ferenc. Podstawowym ówczesnym wyposażeniem była pompa ręczna i kilka odcinków węży. Sprzęt i umundurowanie zakupiono z pieniędzy pozyskanych z organizowanych zabaw i innych zbiórek, a przetrzymywano go w prywatnych gospodarstwach. Jedną z pierwszych większych akcji wysowskich strażaków, było gaszenie dużego pożaru 4 zagród w Blechnarce, które stanęły w ogniu od uderzenia pioruna w 1928r. Podczas zdarzenia dwóch strażaków uległo poparzeniom, a jednego z mieszkańców nie udało się uratować. Akcją dowodził ówczesny komendant Teodor Kopcza.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność OSP Wysowa. Tuż po wojnie jednostkę zorganizowano na nowo, jej komendantem został Stanisław Zawiliński. W sierpniu 1947r. jednostka liczyła już 20 druhów. W 1950r. otrzymała od miejscowych władz pospółdzielczy budynek o wymiarach 8×10 metrów, z dwoma pomieszczeniami, w którym urządzono pierwszą remizę. Ówczesne wyposażenie jakim dysponowali druhowie to: sikawka konna, 45m węża nowego i 10m węża używanego. W 1952r. budynek poddano modernizacji i rozbudowie, powstała niewielka świetlica, garaż oraz wieża do suszenia węży. Zamontowano również syrenę elektryczną, która zastąpiła żeliwny gong (zachowany do dziś). Kolejnymi komendantami byli: Michał Okarma i Stefan Kluska. Fundusze na doposażenie i szkolenie druhów wciąż pozyskiwano jak przed wojną – z organizowanych zbiórek podczas zabaw. Na przełomie lat 50 i 60-tych, dzięki przychylności władz powiatowych pozyskano samochód transportowy, którym był amerykański Dodge. W 1970r. zastąpił go Żuk z motopompą M-8/8 Leopolia, który służył aż do lat 90-tych. W 1990r. przy wsparciu władz gruntownie odnowiono budynek remizy, a „Uzdrowisko Wysowa” sfinansowało zakup nowych węży. Również MSW zakupiło dla OSP Wysowa motopompę Tohatsu. Pozyskano również nowe umundurowanie polowe, wyjściowe, pasy bojowe i toporki. 15 września 2005r. wyeksploatowanego Żuka zastąpił samochód bojowy Jelcz 004, przekazany przez komendę powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach. W styczniu 2006r. rozpoczęto starania o przydział nowego wozu ratowniczo-bojowego i już 15 lutego 2006r. Komendant-Rektor Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie przekazał jednostce w Wysowej Jelcza 010R, a rok później strażacy wzbogacili się o Stara 266 GM16, przekazanego w ramach wymiany sprzętowej przez Urząd Gminy w Uściu Gorlickim.

Sporą ilość wyposażenia strażaków w Wysowej pozyskano dzięki współpracy nawiązanej w 2000r. z ratownikami górniczymi Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Kopalni Miedzi „Rudna” w Polkowicach. Głównym inicjatorem tej współpracy był Andrzej Smoła – który przez wiele lat pracował tam jako ratownik górniczy, a po powrocie do rodzinnej miejscowości pełni funkcję prezesa OSP Wysowa. W ramach współpracy zorganizowano kilka spotkań integracyjnych w celu wymiany doświadczeń i umiejętności ratowniczych.

15 sierpnia 2001r. jednostka OSP Wysowa obchodziła 80-lecie swojej działalności. Z tej okazji miało miejsce nadanie i poświęcenie sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców Wysowej. W 2002r. dyrektor ZGKiM w Wysowej przekazał strażakom murowany budynek (dawne drewniane warsztaty samochodowe). Druhowie przystąpili do remontu i rozbudowy obiektu. Tutejszy samorząd przekazał duże ilości drewna i materiałów budowlanych. Sporo cegieł podarowała właścicielka cegielni w Gorlicach. W 2004r. otrzymano wsparcie z MSWiA w kwocie 20tys. zł. Oddanie nowej remizy do użytku nastąpiło w 2011r. Jest to dwukondygnacyjny budynek, posiadający 2 boksy garażowe, świetlice oraz zaplecze socjalno-sanitarne. W latach 2004-2010 górnicy z Kopalni Miedzi „Rudna” w Polkowicach sfinansowali zakup: motopompy szlamowej Honda, piły spalinowej Husqvarna, motopompy Niagara, przecinarkę do stali i betonu Stihl, turbowentylator oddymiający Honda, urządzenia łączności radiowo-telefonicznej, sprężarkę oraz maski i kombinezon do usuwania groźnych owadów. Ponadto jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego „Lubin” podarowała 5 kompletów aparatów powietrznych „Drager” oraz kompletną torbę ratowniczą PSP R-1.

Wysowscy druhowie-strażacy zawsze i chętnie spieszyli z pełnym zaangażowaniem i poświeceniem potrzebującym. Świadczą o tym liczne akcje gaśnice i przeciwpowodziowe, wymienić warto tutaj: pożar pijalni i łazienek uzdrowiskowych w 1961, pożar Spółdzielni Produkcyjnej w 1964, pożar w Owczarni w 1990, akcję ratowniczą zasypanego ziemią pracownika przy sanatorium Chemik w 1996, usuwaniu skutków powodzi w 2010, pożaru zabudowań w Hucie Wysowskiej w 2011.

About the Author: