O górach

Cmentarz przy stacji kolejowej Komańcza-Letnisko

Pochowani:
Żołnierze Austro-Węgierscy i Rosyjscy
Brak informacji o liczbie pochowanych