O górach

Cmentarz w lesie Warzyckim (II wojna światowa)

Inskrypcje:

1939 – 1944
CMENTARZ WOJENNY OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO
PRZECHODNIU! POWIEDZ OJCZYŹNIE
ŻE WIERNI JEJ PRAWOM TU SPOCZYWAJĄ.

W LATACH 1940 – 1944 W LASACH WARZYCKICH ODBYWAŁY SIĘ LICZNE EGZEKUCJE
DOKONYWANE PRZEZ POLICJE I GESTAPO Z JASŁA.
NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA OKOŁO 5 000 OSÓB.
W 32 MOGIŁACH ZBIOROWYCH POCHOWANI SĄ POLACY
MIESZKAŃCY POWIATÓW JASIELSKIEGO, GORLICKIEGO, KROŚNIEŃSKIEGO,
BRZOZOWSKIEGO, WIĘŹNIOWIE OBOZU PRACY PRZYMUSOWEJ W SZEBNIACH
ORAZ OBYWATELE POLSCY NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJ
Z GETT WE FRYSZTAKU, JAŚLE I KORCZYNIE.

Pochowanych:
ok. 5 000 ofiar terroru hitlerowskiego: Polaków, Żydów, Rosjan, w tym także dzieci