O górach

Cmentarz na przełęczy Hałbowskiej (II wojna światowa)

Pochowanych:
1250 Żydów rozstrzelanych przez Niemców 7 lipca 1942r.