O górach

Cmentarz nr 114 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
18 żołnierzy Austro-Węgierskich
129 żołnierzy Rosyjskich
1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej