O górach

Cmentarz nr 133 BOBOWA

Inskrypcja:

BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI

Pochowanych:
111 żołnierzy Austro-Węgierskich
5 żołnierzy Niemieckich
24 żołnierzy Rosyjskich
1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej