O górach

Cmentarz nr 308 KRÓLÓWKA

Inskrypcja:

W NIEŚMIERTELNOŚĆ ŚMIERĆ PROWADZI WIERNYCH

Pochowanych:
96 żołnierzy Austro-Węgierskich
291 żołnierzy Niemieckich
606 żołnierzy Rosyjskich