O górach

Cmentarz nr 310 LESZCZYNA

Inskrypcja:

ZACHOWAJCIE CNOTY, KTÓRE NĘDZA WOJNY
TAK PŁOMIENNIE POBUDZIŁA. WY ŻYJĄCY
I MY, WOJNY OFIARY, BŁOGOSŁAWIMY JĄ.

Pochowanych:
117 żołnierzy Austro-Węgierskich
143 żołnierzy Niemieckich
600 żołnierzy Rosyjskich