O górach

Cmentarz nr 49 BLECHNARKA (Zima 2016)

Inskrypcja:

ZAJĘCI POKOJOWĄ PRACĄ
TRWALIŚMY W ZAŻYŁOŚCI
Z UKOCHANĄ ZIEMIĄ
Z WŁASNEGO CICHEGO ŚWIATA
WYRWAŁO NAS STRASZLIWE WYCIE WOJNY
WIODĄC PRZEZ NĘDZĘ, ZGRYZOTY
I UPOJENIE ZWYCIĘSTWEM
W RAMIONA ŚMIERCI

Pochowanych:
103 żołnierzy Austro-Węgierskich
196 żołnierzy Rosyjskich