Nr 11 – WOLA CIEKLIŃSKA (zima)

Cmentarz nr 11 WOLA CIEKLIŃSKA (Zima 2018) Inskrypcje: WYRUSZYLIŚMY NA BÓJ A ZNALEŹLIŚMY POKÓJ OTO WSPANIAŁY LOS WOJOWNIKA,POZBYWAJĄC SIĘ WŁASNEGO JA,CAŁKOWICIE ODDAJĄC SIĘ OGÓŁOWI,W ŚMIERCI UPATRZYŁ NAJSZCZYTNIEJSZĄ NAGRODĘ. Pochowanych:22 żołnierzy Austro-Węgierskich48 żołnierzy Niemieckich44 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT

Nr 11 – WOLA CIEKLIŃSKA (lato)

Cmentarz nr 11 WOLA CIEKLIŃSKA (Lato 2016) Inskrypcje: WYRUSZYLIŚMY NA BÓJ A ZNALEŹLIŚMY POKÓJ OTO WSPANIAŁY LOS WOJOWNIKA,POZBYWAJĄC SIĘ WŁASNEGO JA,CAŁKOWICIE ODDAJĄC SIĘ OGÓŁOWI,W ŚMIERCI UPATRZYŁ NAJSZCZYTNIEJSZĄ NAGRODĘ. Pochowanych:22 żołnierzy Austro-Węgierskich48 żołnierzy Niemieckich44 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT