Wysowskie szczyty

Wysota 961 0 Jaworzynka 696 0 Lackowa 722 0 Kozie Żebro 1150 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 1260 0 Okolice Glinika 791 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 1488 0 Działka 2 1241 0 Działka 3 1770 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 1527 0 cyl-wysowa-cmen-2 1294 0 POWRÓT