Wysowskie szczyty

Kruszka 8 0 Wysota 1159 0 Jaworzynka 829 0 Lackowa 878 0 Kozie Żebro 1331 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 1543 0 Okolice Glinika 1030 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 1730 0 Działka 2 1510 0 Działka 3 2020 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 1797 0 cyl-wysowa-cmen-2 1561 0 POWRÓT