Wysowskie szczyty

Wysota 843 0 Jaworzynka 629 0 Lackowa 632 0 Kozie Żebro 1061 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 1105 0 Okolice Glinika 710 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 1397 0 Działka 2 1140 0 Działka 3 1680 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 1420 0 cyl-wysowa-cmen-2 1122 0 POWRÓT