Wysowskie szczyty

Kruszka 35 0 Wysota 1208 0 Jaworzynka 861 0 Lackowa 912 0 Kozie Żebro 1391 0 POWRÓT

Panoramy Wysowej

Blechnarka 1638 0 Okolice Glinika 1087 0 POWRÓT

Wysowskie Podwórko

Działka 1 1789 0 Działka 2 1558 0 Działka 3 2081 0 POWRÓT

Cmentarz Parafialny

cyl-wysowa-cmen-1 1868 0 cyl-wysowa-cmen-2 1631 0 POWRÓT