O górach

Cmentarz nad Turzańskiem (zniszczony)

Pochowani:
Prawdopodobnie żołnierze Austro-Węgierscy i Rosyjscy
Brak informacji o liczbie pochowanych