O górach
Długie
175
Lipna
213
Czarne
317
Czeremcha
339