O górach
Jasionka
20
Krzywa
38
Oderne
164
Długie
419
Lipna
502
Czarne
615
Czeremcha
521