O górach
Długie
234
Lipna
269
Czarne
349
Czeremcha
373