O górach
Jasionka
221
Krzywa
206
Oderne
467
Długie
485
Lipna
696
Czarne
684
Czeremcha
597