O górach
Radoszyce
119
Jasionka
572
Krzywa
464
Oderne
1072
Długie
632
Lipna
1008
Czarne
815
Nieznajowa
1046
Pstrążne
1268
Czeremcha
769