O górach
Radoszyce
193
Jasionka
684
Krzywa
558
Oderne
1219
Długie
701
Lipna
1158
Czarne
911
Nieznajowa
1181
Pstrążne
1455
Czeremcha
919