O górach
Jasionka
448
Krzywa
400
Oderne
885
Długie
577
Lipna
921
Czarne
763
Pstrążne
1179
Czeremcha
688