Królik Wołoski

Królik Wołoski POWRÓT

Blechnarka

Blechnarka POWRÓT

Klimkówka

Klimkówka POWRÓT

Hańczowa

Hańczowa POWRÓT

Rozstajne

Rozstajne POWRÓT

Żydowskie

Żydowskie POWRÓT

Skwirtne

Skwirtne POWRÓT

Kwiatoń

Kwiatoń POWRÓT

Regietów

Regietów POWRÓT

Małastów

Radoszyce POWRÓT

Radoszyce

Radoszyce POWRÓT

Wisłok Wielki

Wisłok Wielki POWRÓT

Jasionka

Jasionka POWRÓT

Krzywa

Krzywa POWRÓT

Oderne

Oderne POWRÓT

Moszczaniec

Moszczaniec POWRÓT

Jasiel – Rudawka Jaśliska

Jasiel – Rudawka Jaśliska POWRÓT

Zyndranowa

Zyndranowa POWRÓT

Długie

Długie POWRÓT

Lipna

Lipna POWRÓT

Czarne

Czarne POWRÓT

Bodaki – Bartne

Bodaki – Bartne POWRÓT

Nieznajowa

Nieznajowa POWRÓT

Świątkowa Wielka

Świątkowa Wielka POWRÓT

Pstrążne

Pstrążne POWRÓT

Czeremcha

Czeremcha POWRÓT

Wysowa

Wysowa POWRÓT

Pozostałe krzyże i kapliczki

Pozostałe krzyże i kapliczki POWRÓT