Cmentarz w Gorlicach (II wojna światowa)

Cmentarz w Gorlicach (II wojna światowa) Inskrypcje: POLEGŁYM W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEMW LATACH 1939-1945  ŻOŁNIERZOM ARMII RADZIECKIEJ, POLSKIEJ I PARTYZANTOM W 25 ROCZNICĘ WYZWOLENIAW 50 ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939 POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO W HOŁDZIE SPOŁECZEŃSTWO GORLICKIEPOLEGŁYM W BOJU O POLSKĘ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ  ŻOŁNIERZOM ARMII POLSKIEJ I ARMII RADZIECKIEJ  PARTYZANTOM W DOWÓD WIECZNEJ PAMIĘCI Pochowanych:290 żołnierzy, partyzantów polskich i radzieckich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Cmentarz w Dukli (II wojna światowa)

Cmentarz w Dukli (II wojna światowa) Inskrypcje: CHWAŁA BOHATEROM ARMII RADZIECKIEJ I CZECHOSŁOWACKIEJ POLEGŁYM W 1944 ROKU W OKOLICACH DUKLI W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM  CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM I PARTYZANTOM POLSKIM POLEGŁYM W WALCE Z FASZYZMEM W LATACH 1939-1945 SPOŁECZEŃSTWO WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO Pochowanych:Około 10.tys żołnierzy radzieckich i czechosłowackich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Cmentarz na przełęczy Hałbowskiej

Cmentarz na przełęczy Hałbowskiej (II wojna światowa) Pochowanych:1250 Żydów rozstrzelanych przez Niemców 7 lipca 1942r. POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Cmentarz w lesie Warzyckim

Cmentarz w lesie Warzyckim (II wojna światowa) Inskrypcje: 1939 – 1944CMENTARZ WOJENNY OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGOPRZECHODNIU! POWIEDZ OJCZYŹNIE ŻE WIERNI JEJ PRAWOM TU SPOCZYWAJĄ.W LATACH 1940 – 1944 W LASACH WARZYCKICH ODBYWAŁY SIĘ LICZNE EGZEKUCJEDOKONYWANE PRZEZ POLICJE I GESTAPO Z JASŁA.NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA OKOŁO 5 000 OSÓB.W 32 MOGIŁACH ZBIOROWYCH POCHOWANI SĄ POLACYMIESZKAŃCY POWIATÓW JASIELSKIEGO, GORLICKIEGO, KROŚNIEŃSKIEGO,BRZOZOWSKIEGO, WIĘŹNIOWIE OBOZU PRACY PRZYMUSOWEJ W SZEBNIACHORAZ OBYWATELE POLSCY NARODOWOŚCI ŻYDOWSKIEJZ GETT WE FRYSZTAKU, JAŚLE I KORCZYNIE. Pochowanych:ok. 5 000 ofiar terroru hitlerowskiego: Polaków, Żydów, Rosjan, w tym także dzieci POWRÓT DO SPISU CMENTARZY