Nr 112 – ROŻNOWICE

Cmentarz nr 112 ROŻNOWICE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:86 żołnierzy Austro-Węgierskich26 żołnierzy Niemieckich144 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 113 – OLSZYNY

Cmentarz nr 113 OLSZYNY Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:70 żołnierzy Austro-Węgierskich20 żołnierzy Niemieckich82 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 114 – RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Cmentarz nr 114 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:18 żołnierzy Austro-Węgierskich129 żołnierzy Rosyjskich1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 115 – RZEPIENNIK MARCISZEWSKI

Cmentarz nr 115 RZEPIENNIK MARCISZEWSKI Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:69 żołnierzy Austro-Węgierskich4 żołnierzy Niemieckich78 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 116 – STASZKÓWKA – DAWIDÓWKA

Cmentarz nr 116 STASZKÓWKA – DAWIDÓWKA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:219 żołnierzy Niemieckich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 117 – STASZKÓWKA

Cmentarz nr 117 STASZKÓWKA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:288 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 118 – STASZKÓWKA

Nr 118 STASZKÓWKA Nr 118 – STASZKÓWKA (2018) WIOSNA 1601 0 Nr 118 – STASZKÓWKA ZACHODY SŁOŃCA 930 0 Nr 118 – STASZKÓWKA (2017) PO REMONCIE 1067 0 Nr 118 – STASZKÓWKA (2015) PRZED REMONTEM 1598 2 Inskrypcja: Brak informacji na temat inskrypcji Pochowanych:439 żołnierzy Austro-Węgierskich281 żołnierzy Niemieckich43 żołnierzy Rosyjskich2 żołnierzy o nieustalonej przynależności armijnej POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 119 – STASZKÓWKA

Cmentarz nr 119 STASZKÓWKA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:509 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 120 – ŁUŻNA

Cmentarz nr 120 ŁUŻNA Inskrypcja: PRZECHODZCIE OBOK NAS Z BUJNYMI KWIATAMI WIOSNYI Z LATA ZŁOTYMI SNOPAMII Z WINNYMI GRONAMI CZERWONEJ JESIENI,BYŚMY MY WIERNI TEJ ZIEMI, ZA KTÓRĄ UMARLIŚMY,BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI JEJWSPÓLNIE Z WAMI CIESZYĆ SIĘ MOGLI. Pochowanych:417 żołnierzy Austro-Węgierskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 121 – BIESNA

Cmentarz nr 121 BIESNA Inskrypcja: NIE PRZYCHODŹCIE Z WIEŃCAMI,PRZYCHODŹCIE Z OTWARTYMI UMYSŁAMIBY PRZYJĄĆ I W CZYSTYCH SERCACHZACHOWAĆ PRZESTROGĘ TEGO MIEJSCA:BĄDŹCIE ZGODNI, OFIARNI, ODWAŻNI I WIERNI! Pochowanych:137 żołnierzy Austro-Węgierskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 122 – ŁUŻNA

Cmentarz nr 122 ŁUŻNA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:154 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 123 ŁUŻNA – PUSTKI

Nr 123 ŁUŻNA-PUSTKI Nr 123 ŁUŻNA – PUSTKI (2021) 164 0 Nr 123 ŁUŻNA – PUSTKI ZACHODY SŁOŃCA 1003 0 Nr 123 ŁUŻNA – PUSTKI (2015) 600 0 Inskrypcja wewnątrz kaplicy (nieistniejąca): NIE LĘKAJCE SIĘ SĄDU SWEGO PANAWY, Z WIEŃCEM ZWYCIĘZCY NA SKRONII PORZUĆCIE BOJAŹŃ WSZELKĄBOWIEM WYSOKO CENI PAN ŚMIERĆWIERNYCH ŻOŁNIERZY Inskrypcja nad drzwiami kaplicy (nieistniejąca): WIECZNEJ PAMIĘCIPOLEGŁYCH BOHATERÓW,KTÓRZY W ZMAGANIACH O TO LEŚNE WZGÓRZEDLA CHWAŁY DROGIEJ OJCZYZNY SZLI NA ŚMIERĆ Inskrypcja nieznanych poległych: W ŻYCIU ROZDZIELENI -ŚMIERCIĄ POŁĄCZENI -NIKT NIE ZNA ICH IMIENIAPRZYJACIELE I WROGOWIE.KIM BYLI, CO ZNACZYLI,ZGASŁO, MINĘŁOJEDNO POZOSTAŁO PEWNE:ICH WIERNOŚĆ !   Pochowanych:912 żołnierzy Austro-Węgierskich65 żołnierzy Niemieckich227 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 124 – MSZANKA

Cmentarz nr 124 MSZANKA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:167 żołnierzy Niemieckich494 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 125 – ZAGÓRZANY

Cmentarz nr 125 ZAGÓRZANY Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:9 żołnierzy Austro-Węgierskich32 żołnierzy Niemieckich149 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 131 – STRÓŻE

Cmentarz nr 131 STRÓŻE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:95 żołnierzy Austro-Węgierskich11 żołnierzy Niemieckich8 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 132 – BOBOWA

Cmentarz nr 132 BOBOWA Wydzielona kwatera cmentarza ŻydowskiegoInskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych: 7 żołnierzy Austro-Węgierskich wyznania Mojżeszowego POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 133 – BOBOWA

Cmentarz nr 133 BOBOWA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:111 żołnierzy Austro-Węgierskich5 żołnierzy Niemieckich24 żołnierzy Rosyjskich1 żołnierz o nieustalonej przynależności armijnej POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 134 – SIEDLISKA

Cmentarz nr 134 SIEDLISKA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:52 żołnierzy Austro-Węgierskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 135 – ZBOROWICE

Cmentarz nr 135 ZBOROWICE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:23 żołnierzy Austro-Węgierskich49 żołnierzy Niemieckich2 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 136 – ZBOROWICE

Cmentarz nr 136 ZBOROWICE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:455 żołnierzy Austro-WęgierskichWykaz pochowanych nie zachował się.Dane odtworzono na podstawie kompilacji materiałów archiwalnych. POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 137 – CIĘŻKOWICE

Cmentarz nr 137 CIĘŻKOWICE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:78 żołnierzy Austro-Węgierskich4 żołnierzy Niemieckich2 żołnierzy RosyjskichWykaz pochowanych nie zachował się.Dane odtworzono na podstawie kompilacji materiałów archiwalnych. POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 138 – BOGONIOWICE

Cmentarz nr 138 BOGONIOWICE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:63 żołnierzy Austro-Węgierskich29 żołnierzy Niemieckich10 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 139 – TURSKO-ŁOSIE

Cmentarz nr 139 TURSKO-ŁOSIE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:63 żołnierzy Austro-Węgierskich6 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 140 – TURSKO-ZAPOTOCZE

Cmentarz nr 140 TURSKO-ZAPOTOCZE Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:208 żołnierzy Austro-Węgierskich43 żołnierzy Niemieckich148 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 141 – CIĘŻKOWICE-RAKUTOWA

Cmentarz nr 141 CIĘŻKOWICE-RAKUTOWA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:33 żołnierzy Austro-Węgierskich60 żołnierzy Niemieckich255 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 142 – OSTRUSZA

Cmentarz nr 142 OSTRUSZA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:76 żołnierzy Austro-Węgierskich49 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY

Nr 143 – OSTRUSZA

Cmentarz nr 143 OSTRUSZA Inskrypcja: BRAK INFORMACJI NA TEMAT INSKRYPCJI Pochowanych:9 żołnierzy Austro-Węgierskich96 żołnierzy Niemieckich226 żołnierzy Rosyjskich POWRÓT DO SPISU CMENTARZY